top of page

3 ÉVES GARANCIA

 

BEVEZETÉS

Garantáljuk, hogy az alább megjelölt jótállási időszak alatt minden HED kerék és tartozékai anyag- és gyártási hibáktól mentesek.

 

Minden jótállás időtartamát és jogorvoslati lehetőségét a jelen kifejezett, korlátozott jótállás időtartamára korlátozzuk, beleértve korlátozás nélkül az eladhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

 

Felelősségünk a hibás árukért a javításra vagy cserére korlátozódik, a jelen jótállási nyilatkozatban leírtak szerint.

 

KI HASZNÁLHATJA EZT A GARANCIÁT?

 

Ezt a korlátozott garanciát csak arra a fogyasztóra terjesztjük ki, aki Elsődleges vásárlónk és eredetileg megvásárolta a terméket. Nem terjed ki a termék későbbi tulajdonosára vagy más átvevőre.

 

MIT TARTALMAZ EZ A GARANCIA?

Ez a korlátozott garancia a HED Cycling kerekek és felnik (a "termék") anyag- és gyártási hibáira vonatkozik az alábbiakban meghatározott jótállási időszakra.

 

MIT NEM TARTALMAZ EZ A GARANCIA?

Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a következőkből eredő károkra: (a) szállítás; b) tárolás; (c) a termék nem megfelelő használata; d) olyan alkatrészek vagy tartozékok beszerelése, amelyeket eredetileg nem HED kerekek használatára szántak vagy nem kompatibilisek a HED termékekkel; e) a termékre vonatkozó utasítások be nem tartása vagy a megelőző karbantartás elmulasztása; f) termékmódosítások; g) jogosulatlan javítás; h) normál kopás; (i) jogosulatlan kereskedőktől vásárolt HED-termékek, ideértve, de nem kizárólagosan, harmadik felek érdeklődési körébe tartozó webhelyeket (pl. Amazon, eBay), vagy (j) külső okok, például balesetek, visszaélések vagy egyéb, ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső cselekmények vagy események. A fogyasztó által HED alkatrészekből épített kerekekre a garancia érvényét veszti, kivéve az egyes HED alkatrészeket. 

 

Azokra a kerékcsapágyakra, amelyeket utólagosan beszereltek a kerékbe vagy kerekekbe, vagy külön vásárolták meg, ez a garancia nem vonatkozik.

 

MI A GARANCIA IDŐSZAK?

Ez a korlátozott jótállás az Ön vásárlásának napján kezdődik, és három (3) évig tart (a "Jótállási időszak"). A jótállási idő nem hosszabbodik meg, ha a terméket kijavítjuk vagy kicseréljük. A korlátozott jótállás elérhetőségét saját belátásunk szerint módosíthatjuk, de a változtatások nem visszamenőleges hatályúak.

 

MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG 

VAN A JELEN GARANCIA SZERINT?

A jótállási időszak alatt bármely hibás termék esetében saját belátásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket (vagy a hibás alkatrészt). A megjavított vagy kicserélt termék visszaküldésének szállítási és kezelési költségeit is fizetjük, ha a hibás termék javítását vagy cseréjét választjuk.

 

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ A GARANCIA SZOLGÁLTATÁS?

1) Vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezt követően kiadunk Önnek egy hibás árucikk engedélyezési ("DMA") számot.

2) Miután megkaptuk az árut, felmérjük azokat, mielőtt megfelelő állásfoglalással kapcsolatba lépnénk Önnel.

 

Megjegyzések:

- DMA-szám nélkül nem biztosítunk garanciális szolgáltatást.

- Ha a HED-termékét egy másik kereskedőtől vásárolta, nem pedig közvetlenül a triatlonshop.hu-tól, minden problémát közvetlenül velük kell egyeztetnie. 

 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A fent leírt jogorvoslatok az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségei, és a mi teljes felelősségünk a jelen korlátozott garancia megsértéséért. Felelősségünk semmilyen körülmények között nem haladja meg az Ön által a hibás termékért ténylegesen fizetett összeget, és semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett következményes, véletlen, különleges vagy büntető jellegű kárért vagy veszteségért.

bottom of page